محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوست ترکیبی ۶ و ۱۱

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوست ترکیبی ۶ و ۱۱ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، پیشنهاد می شود ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید. اولیا گرامی برای یادگیری اصولی چرتکه از مربیان کارآزموده موسسه روبوفا بهره بگیرید. کافی است با شماره ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ تماس بگیرید تا به صورت کامل راهنمایی شوید.

۳ مبحث پیشنهادی

 • قدرت چرتکه ژاپنی سوروبان
  مادربزرگ من در محاسبه خوب است و او به این قضیه افتخار می­ کند. وقتی با او هستم، احساس می­کنم که یک ماشین حساب همراه من است فقط باید اعداد را به او بگویم و او در لحظه جواب من را خواهد داد.
 • فواید آموزش چرتکه به کودکان
  دوران کودکی مهم ترین دوره رشد مغز است و بهترین فرصت برای یادگیری چرتکه.
 • تاریخچه چرتکه
  قدیمی­ترین نشانه از چرتکه توسط سومری ها حدود ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می ­باشد
فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوست ترکیبی ۶ و ۱۱ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۶ مهره اضافه کنیم ولی مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۱۱+ = ۶+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۱ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۶ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۶ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۱۱- = ۶- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱۱ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۶ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۶۲ + ۶۲ + ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۶۲ را به آن اضافه کنید.
 3. ۱۱  مهره (دوست ۶) را به ستون های دهگان و صدگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵  را از ستون دهگان جدا کنید.
 5. ۲ مهره  به ستون یکان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۱۴۴ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۷۶+ ۴۵ + ۱۰
 1. چرتکه را روی ۱۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. مهره ۵ را از ستون دهگان جدا کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۱۱  مهره (دوست ۶) را به ستون های یکان و دهگان اضافه کنید.
 9. مهره ۵  را از ستون یکان جدا کنید.
 10. حاصل باید ۱۳۱ باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۶۳+ ۱۱ + ۴۲
 1. چرتکه را روی ۴۲ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره  به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱۱  مهره (دوست ۶) را به ستون های دهگان و صدگان اضافه کنید.
 6. مهره ۵  را از ستون دهگان جدا کنید.
 7. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان جدا کنید.
 8. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۱۱۶ باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۶ + ۴۵ + ۱۲
 1. چرتکه را روی ۱۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱۱  مهره (دوست ۶) را به ستون های دهگان و صدگان اضافه کنید.
 6. مهره ۵  را از ستون دهگان جدا کنید.
 7. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. مهره ۵ را از ستون یکان جدا کنید.
 9. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۱۲۳ باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۱۶+ ۳۴ + ۱۱
 1. چرتکه را روی ۱۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره  به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. مهره ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان جدا کنید.
 6. مهره ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱۱  مهره (دوست ۶) را به ستون های یکان و دهگان اضافه کنید.
 8. مهره ۵  را از ستون یکان جدا کنید.
 9. حاصل باید ۶۱ باشد.

آموزش مبحثی

تفریق اعداد روی چرتکه با استفاده از دوستی­ های بزرگ

برای مشاهده تمام دوستی­ های موجود در چرتکه به بخش دوستی­ ها مراجعه کنید.عملیات تفریق ساده مشابه جمع ساده می ­باشد، به عنوان مثال، برای انجام ۲-۹ ابتدا عدد ۹ را روی چرتکه نمایش دهید (یعنی ۴مهره از پایین و مهره ۵ از بالا) سپس۲ مهره به قسمت پایین بازگردانید. مهره هایی که کم می شوند با رنگ قرمز و پاسخ نهایی با رنگ سبز مشخص شده اند. پیشنهاد می شود قبل از مطالعه این بخش ابتدا محاسبات بدون استفاده از دوستی ها را تمرین کنید.

توجه داشته باشید در هنگام تفریق، اگر ستونی دارای مهره­ های کافی نباشد، باید از دوستی­ ها در چرتکه استفاده کنید.

برای مشاهده مثال های بیشتر از هر مبحث روی عبارات داخل پرانتز آن کلیک کنید.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹ – ۳۲ (تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹)
 1. چرتکه را روی ۳۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را به ستون یکان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. حاصل باید ۲۳ (۲۳ = ۳ + ۲۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۸ – ۴۵ (تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸)
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۲۷ (۲۷ = ۲ + ۵ + ۲۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن ۲۷ – ۴۰ (تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷)
 1. چرتکه را روی ۴۰ تنظیم کنید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. حاصل باید ۱۳ (۱۳ = ۳ + ۱۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۱ – ۱۵۳ (تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶)
 1. چرتکه را روی ۱۵۳ قرار دهید.
 2. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 4. ۱ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. حاصل باید ۹۲ (۹۲ = ۲ + ۹۰) باشد.

 

مثال۵: نحوه محاسبه کردن ۲۵۶ – ۳۴۹ (تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵)
 • چرتکه را روی ۳۴۹ تنظیم کنید.
 • ۶ مهره از ستون یکان کم کنید.
 • ۵ مهره (دوست ۵) به ستون دهگان اضافه کنید.
 • ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • ۲ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 • حاصل باید ۹۳ (۹۳ =  ۳ + ۹۰) باشد.