نوشته‌ها

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۱ و ۹

با آموزش های رایگان چرتکه روبوفا به مبحث تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ رسیدیم، در این بخش ۵ مثال برای آموزش گام به گام این مبحث آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. این اولین مبحث از درس تفریق دوستی های بزرگ است. برای مشاهده ترتیب مراحل یادگیری چرتکه روی لینک مراحل یادگیری چرتکه کلیک کنید. برای استفاده مفید از ویدئوها می توانید دانلود کنید و روی چرتکه خودتان تمرین کنید. در صورتی که چرتکه ندارید نرم افزار آن را از بازار دانلود کنید. در صورتی که به “بسته های چرتکه” نیاز دارید می توانید از طریق سایت خریداری کنید.

چه زمانی از دوستی بزرگ ۱ و ۹ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۹+ = ۱- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۹ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۱ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۹ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۱+ = ۹- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۹ مهره کم شده است).

برای ثبت نام در دوره های آموزش چرتکه به صورت خصوصی یا آنلاین به آدرس ثبت نام کلاس چرتکه مراجعه کنید یا با شماره های ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ – ۰۵۱۳۸۹۴۲۹۵۷ تماس بگیرید.

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۱۹- ۱۸ – ۹۹
 1. چرتکه را روی ۹۹ قرار دهید.
 2. ۱۸ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره ( دوست ۹) به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. حاصل باید ۶۲ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۱- ۳۵ + ۲۵
 1. چرتکه را روی ۲۵ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۹ مهره ( دوست ۱) به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۱) به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۵ مهره از آن کم کنید.
 10. حاصل باید ۴۹ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۴۷+ ۱۹- ۱۳ – ۳۳
 1. چرتکه را روی ۳۳ قرار دهید.
 2. ۱۳ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره ( دوست ۹) به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۴ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۴۸ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۳۶+ ۱- ۲۳ – ۴۳
 1. چرتکه را روی ۴۳ قرار دهید.
 2. ۲۳ را از آن کم کنید.
 3. ۹ مهره ( دوست ۱) به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۳ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۴ مهره (دوست ۶) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۵۵ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۲۹- ۴۸+ ۱۱ – ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۹ مهره ( دوست ۱) به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۴ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان جدا کنید.
 7. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۵ را از ستون دهگان کم کنید.
 11. ۱ مهره ( دوست ۹) به ستون یکان اضافه کنید.
 12. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 13. حاصل باید ۲۸ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

۵- آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۵)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۵۳ دقیقه

حجم فایل: ۴۱۶ مگابایت

ترم: ۵

مباحث: ( تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۵۰ هزار تومان

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۳ و ۷

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۳ و ۷ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی بزرگ ۳ و ۷ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۳ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۷- = ۳+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۷ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۳ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۳- = ۷+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۷ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۷۰- ۱۷ + ۷۳
 1. چرتکه را روی ۷۳ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۷۰ را از حاصل کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۰ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۹۳+ ۹۷ + ۶۸
 1. چرتکه را روی ۶۸ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۲۵۸ (۲۵۸ =۳+ ۵+ ۵۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۸۳+ ۷۴ + ۹۱
 1. چرتکه را روی ۹۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۲۴۸ (۲۴۸ =۳+ ۵+ ۴۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۵- ۹۲+ ۷۸ + ۴۵
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱۵ را از حاصل آن کم کنید
 12. حاصل باید ۲۰۰ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۱- ۳۳+ ۲۴ + ۵۴
 1. چرتکه را روی ۵۴ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱۱ را از حاصل آن کم کنید.
 10. حاصل باید ۱۰۰ باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۱ و ۹

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۱ و ۹ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، پیشنهاد می شود ابتدا فرمول های دوستی کوچک و بزرگ، سپس دوستی های کوچک (“۱و۴” و “۲ و ۳”) و در نهایت این مبحث یعنی دوستی های بزرگ را شروع کنید. این اولین مبحث از درس دوستی های بزرگ است. برای مشاهده ترتیب مراحل یادگیری چرتکه روی لینک مراحل یادگیری چرتکه کلیک کنید.

چه زمانی از دوستی کوچک ۱ و ۹ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۹- = ۱+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۹ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۱ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۹ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۱- = ۹+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۹ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۲۹+ ۴۰ + ۲۳
 1. چرتکه را روی ۲۳ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۹۲ (۹۲ = ۲ + ۴۰ + ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۰- ۱۹ + ۷۳
 1. چرتکه را روی ۷۳ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. حاصل باید ۶۲ (۶۲ = ۲ + ۱۰ + ۵۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۱۱+ ۵۴+ ۶۰ – ۸۵
 1. چرتکه را روی ۸۵ قرار دهید.
 2. ۶ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵۴ را اضافه کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۹ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۹۰ (۹۰ = ۴۰ + ۵۰) باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۰- ۲۳+ ۲۹ + ۱۶
 1. چرتکه را روی ۱۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. حاصل باید ۵۸ (۵۸ = ۳+ ۵ + ۵۰) باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۲۶+ ۳۰- ۹۱ + ۹۹
 1. چرتکه را روی ۹۹ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون دهگان صدگان اضافه کنید.
 4. ۹ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۶ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۱۸۶ (۱۸۶ = ۳+ ۵+ ۳۰+ ۵۰+ ۱۰۰) باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۴)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۶۴ دقیقه

حجم فایل: ۴۹۸ مگابایت

ترم: ۴

مباحث:  ( جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۴۵ هزار تومان

ثبت نام کلاس حضوری دوره آموزش چرتکه در مشهد

برای ثبت نام این دوره به صورت حضوری در مشهد کافی است روی ثبت نام دوره چرتکه کلیک کنید و به آسانی ثبت نام کنید. بعد از تکمیل فرم همکاران ما شما را به نزدیکترین آموزشگاه محل زندگی شما معرفی خواهد کرد. لازم به ذکر برای ثبت نام در مرحله اول نیاز به پرداخت هزینه نیست. و برای ثبت نام کلاس خصوصی چرتکه روی ثبت نام کلاس خصوصی کلیک کنید تا بهترین مربیان روبوفا در خدمت شما باشند.

برای مشاوره می توانید به شماره تلفن ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ تماس بگیرید و اطلاعات خود را کامل کنید. یا به صورت حضوری به آموزشگاه روبوفا در مشهد – شعبه ۱: قاسم آباد – تقاطع فلاحی و حسابی – حسابی شمالی ۲۸ و شعبه ۲: بین وکیل آباد ۶۸ و ۷۰ موسسه پویان مهر مراجعه کنید.