نوشته‌ها

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۴ و ۶

در ادامه ی آموزش های رایگان، در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۴ و ۶ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی کوچک ۴ و ۶ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۴ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۶+ = ۴- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۶ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۴ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۶ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۴+ = ۶- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۶ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹۳+ ۱۶ – ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۹ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۹۷ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۶- ۳۷ + ۷۸
 1. چرتکه را روی ۷۸ تنظیم کنید.
 2. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. حاصل باید ۷۹ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۴۶- ۲۱+ ۹۹ + ۱۰
 1. چرتکه را روی ۱۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۹ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۹ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 7. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 10. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 12. حاصل باید ۸۴ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۴+ ۲۴- ۱۸ + ۶۲
 1. چرتکه را روی ۶۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۷۰ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۴- ۲۴- ۷۳ + ۷
 1. چرتکه را روی ۷ قرار دهید.
 2. ۷ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۱) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۵ مهره از ستون یکاان کم کنید.
 12. حاصل باید ۴۲ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۴ و۶

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۵)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۵۳ دقیقه

حجم فایل: ۴۱۶ مگابایت

ترم: ۵

مباحث: ( تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۵۰ هزار تومان

سایر آموزش های رایگان

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۳ و ۷

در ادامه ی آموزش های رایگان چرتکه روبوفا به این مبحث رسیدیم. سعی کنید روی چرتکه خودتان این محاسبات را انجام دهید و همچنین برای راحتی ویدئو هارو دانلود کنید و گام های حل مثال را از روی سایت مشاهده کنید. در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۳ و ۷ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.اگر با چرتکه و نحوه نمایش اعداد روی چرتکه آشنایی ندارید ابتدا به بخش نمایش اعداد روی چرتکه مراجعه کنید. اگر می خواهید همه ی فرمول های جمع و تفریق در چرتکه را بدانید به بخش فرمول دوستی های کوچک و فرمول های دوستی های بزرگ مراجعه کنید. امیدواریم آموزش ها مفید واقع شود. سوالی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی کوچک ۳ و ۷ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۳ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۷+ = ۳- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۷ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۳ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۳+ = ۷- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۷ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹۲+ ۲۳ – ۸۰
 1. چرتکه را روی ۸۰ قرار دهید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۴ مهره (دوست ۱) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۱۴۹  باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۷۲- ۵۴ + ۵۱
 1. چرتکه را روی ۵۱ تنظیم کنید.
 2. ۵ مهره (دوست ۵) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 10. حاصل باید ۳۳ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۳۷- ۲۳+ ۱۹ + ۲۸
 1. چرتکه را روی ۲۸ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 11. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون یکان اضافه کنید.
 12. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 13. حاصل باید ۳۳ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۵۲+ ۷۳- ۸۴ + ۲۶
 1. چرتکه را روی ۲۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۷) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۵۲ را به حاصل آن اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۸۹  باشد.

مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۴۲+ ۱۳- ۲۴ + ۴۶
 1. چرتکه را روی ۴۶ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۴۲ را به حاصل آن اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۹۹ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۳ و۷

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

۵- آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۵)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۵۳ دقیقه

حجم فایل: ۴۱۶ مگابایت

ترم: ۵

مباحث: ( تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۵۰ هزار تومان

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۲ و ۸

در ادامه آموزش چرتکه به صورت گام به گام، ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۲ و ۸ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید. سوال یا ابهامی داشتید می توانید در قسمت نظرات ارسال کنید و مطمئن باشید پاسخ داده خواهد شد. برای مشاهده تمامی آموزش های سایت به آموزش چرتکه مراجعه کنید.

نوع آموزش: آموزش چرتکه

مبحث: جمع و تفریق

نوع فایل: PDF به همراه لینک ویدئو

تعداد صفحه:۴۸

زبان: فارسی

تعداد ویدئو داخل فایل: 86

سن: محدودیت ندارد

چه زمانی از دوستی کوچک ۲ و ۸ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۲ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۸+ = ۲- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۸ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۲ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۸ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۲+ = ۸- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۲ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۸ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۳۲- ۴۸ + ۴۲
 1. چرتکه را روی ۴۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان جدا کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۸ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. حاصل باید ۵۸  باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۸- ۴۴ – ۸۷
 1. چرتکه را روی ۸۷ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. حاصل باید ۳۵ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۴۲+ ۲۸- ۱۹ + ۷۴
 1. چرتکه را روی ۷۴ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 11. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 12. حاصل باید ۱۰۷ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۸- ۱۲- ۲۹ + ۵۲
 1. چرتکه را روی ۵۲ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۸ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۸ مهره از ستون یکان کم کنید.
 10. حاصل باید ۵۱  باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۶۸- ۹۳+ ۳۸ – ۴۱
 1. چرتکه را روی ۴۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۹ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۶ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 9. ۲ مهره (دوست ۸) را به ستون یکان اضافه کنید.
 10. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 11. حاصل باید ۲۸ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۲ و۸

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۵)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۵۳ دقیقه

حجم فایل: ۴۱۶ مگابایت

ترم: ۵

مباحث: ( تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۵۰ هزار تومان

سایر آموزش ها

چرا چرتکه بهترین وسیله کمک آموزشی در درس ریاضی است؟

آموزش و یادگیری ریاضی در کودکان همواره از مشکلات آموزش است. یکی از دلایل آن ملموس نبودن و غیر قابل درک بودن فرآیندهای حل مسئله است. بنابراین با فراهم آوردن یک فرآیند قابل درک و ملموس می توان کمی از بار این مشکل کاست. چرتکه وسیله ای است که از دیرباز برای محاسبات ریاضی برای کاسبان مورد استفاده قرار گرفته است و گذشتگان برای کسب و کار خود به آن نیاز داشتند تا زمانی که ماشین حساب و رایانه ها سرکار آمدند و چرتکه جایگاه خود را از دست داد و ماشین حساب ابزاری بود که مورد استفاده روزمره همگان قرار می گرفت. اما امروزه بعد از گذشت سال ها مجددا چرتکه سرکار آمده است اما این بار با کاربردی متفاوت تر.

چرتکه که ریاضی را به صورت شهودی و ملموس آموزش می دهد توانست از طریق محاسبات ذهنی (تصور چرتکه در ذهن) جای خود را در آموزش پیش دبستانی و ابتدایی پیدا کند و تاثیرات فوق العاده ای بر کودکان بگذارد. کودکان با بالا و پایین کردن مهره های چرتکه از هر دو نیمکره مغز به صورت همزمان استفاده می کنند که این ویژگی باعث افزایش ظرفیت حافظه و قدرت مغز آن ها خواهد شد. ضمن این که با تصور کردن چرتکه در ذهن خود توانایی تمرکز و سرعت و دقت خود را بهبود می بخشند. این در حالی است که این توانایی یعنی توانایی محاسبه ذهنی به آن ها اعتماد به نفسی خواهد داد که این خود در روند تحصیلی و حتی در زندگی شخصی تاثیرگذار خواهد بود.

بنابراین چرتکه را بهترین وسیله کمک آموزشی حداقل در درس ریاضی می دانیم چرا که پایه آن بر مبنای ریاضی است و مفهوم مقدماتی ریاضی را با چرتکه می توان معنا کرد. محاسباتی که به وسیله چرتکه می توان انجام داد عبارت است از جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جذرو اعشار که یادگیری این مباحث طی دوره های آموزش چرتکه که ۱۲ ترم است، توانایی فوق العاده ای برای یک کودک به ارمغان می آورد.

به طور کلی چرتکه برای کودکانی که سنین ۵ تا ۱۳ سال دارند می تواند مفید باشد و شما را به اهداف خود برساند. اما یادگیری چرتکه هیچ محدودیت سنی ندارد حتی کسانی که سنین بالای ۶۰ سال دارند برای جلوگیری از آلزایمر گاهی به یادگیری چرتکه روی می آورند.

برای ثبت نام دوره های آموزش چرتکه می توانید از طریق لینک ثبت نام کلاس چرتکه اقدام کنید. لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا کلاس های چرتکه به صورت خصوصی یا آنلاین برگزار خواهد شد اما تمامی خدمات از قبیل کارنامه، بسته های آموزشی و ارائه مدرک پابرجاست و از طریق سایت به آن دسترسی خواهید داشت. همچنین کسانی که تمایل به دوره های مربی گری چرتکه و دریافت مدرک دارند نیز از طریق لینک همکاری با موسسه اقدام کنند. در بخش زیر آموزش های رایگان و گام به گام چرتکه که به صورت ویدئو می باشد، قرار داده شده است.

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۴ و ۶

در این بخش ۵ مثال (آموزش گام به گام چرتکه) برای جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۴ و ۶ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند. برای آموزش بیشتر روی سایر آموزش های رایگان چرتکه کلیک کنید. افتخار ما آموزش چرتکه رایگان به شما است. برای مشاهده تمامی آموزش ها از سربرگ مقالات > آموزش چرتکه را بیابید.

چه زمانی از جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۴ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۶- = ۴+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۶ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۴ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۶ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۴- = ۶+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۶ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۲۴+ ۲۰ – ۸۸
 1. چرتکه را روی ۸۸ قرار دهید.
 2. ۲۰ را از آن کم کنید.
 3. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۹۲ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۶۴+ ۳۱ – ۸۷
 1. چرتکه را روی ۸۷ تنظیم کنید.
 2. ۳۱ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه می کنیم.
 4. ۵ مهره از ستون دهگان کم می کنیم.
 5. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۱۲۰ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۵۲+ ۷۰- ۳۴ + ۴۶
 1. چرتکه را روی ۴۶ قرار دهید.
 2. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۷۰ را از حاصل آن کم کنید.
 7. ۵۲ را به آن اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۶۲ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۲۴+ ۴۰- ۴۴ + ۴۷
 1. چرتکه را روی ۴۷ قرار دهید.
 2. ۴ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 9. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۷۵ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۲۱- ۵۴+ ۴۴ + ۶۳
 1. چرتکه را روی ۶۳ قرار دهید.
 2. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 10. ۵ مهره از آن کم کنید.
 11. ۱ مهره از ستون یکان کم کنید.
 12. حاصل باید ۱۴۰ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۴)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۶۴ دقیقه

حجم فایل: ۴۹۸ مگابایت

ترم: ۴

مباحث:  ( جمع دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، جمع دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، جمع دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، جمع دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۴۵ هزار تومان