نوشته‌ها

به سایت آموزشگاه چرتکه روبوفا تخصصی ترین سایت آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه خوش آمدیددر این بخش ۱۰ ویدئو رایگان آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای شما آماده شده است. برای مشاهده ویدئوها توسط استاد حسین زاده وارد آموزش تصویری چرتکه شوید. برای دانلود نمونه سوال ترم به ترم چرتکه وارد بسته نمونه سوالات شوید.

۱۰ ویدئو آماده شده تقدیم به شما که برای آموزش وقت میگذارید.

دقت کنید برای اینکه بهتر متوجه شوید اعداد را در چرتکه خود محاسبات انجام دهید تا به صورت کامل مثال را آموزش ببینید.

۰) آموزش نمایش اعداد روی چرتکه

۱) آموزش جمع و تفریق ساده یک رقمی

۲) آموزش جمع ساده دو رقمی

۳) آموزش تفریق ساده دو رقمی

۴) آموزش جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

۵) آموزش جمع دوستی کوچک ۲ و ۳

۶) آموزش جمع ترکیبی دوستی های کوچک “۱و۴” و “۲و۳”

۷) آموزش تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴

۸) آموزش تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳

۹) آموزش تفریق ترکیبی دوستی های کوچک “۱و۴” و “۲و۳”

۱۰) آموزش جمع دوست بزرگ ۱ و ۹

۱۱) آموزش جمع دوست بزرگ ۲ و ۸

آموزش تصویری چرتکه با تدریس استاد حسین زاده

خرید ویدئو از فروشگاه

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ بزرگ ۳ و ۷

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی بزرگ ۳ و ۷ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی بزرگ ۳ و ۷ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۳ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰+ ۷- = ۳+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۷ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره در ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۳ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۷ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰+ ۳- = ۷+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۳ مهره کم می کنیم سپس ۱۰ مهره به ستون سمت چپ اضافه می کنیم (با این کار ۷ مهره اضافه شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۷۰- ۱۷ + ۷۳
 1. چرتکه را روی ۷۳ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۷۰ را از حاصل کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۰ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۹۳+ ۹۷ + ۶۸
 1. چرتکه را روی ۶۸ تنظیم کنید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 7. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 8. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۲۵۸ (۲۵۸ =۳+ ۵+ ۵۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۸۳+ ۷۴ + ۹۱
 1. چرتکه را روی ۹۱ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 10. حاصل باید ۲۴۸ (۲۴۸ =۳+ ۵+ ۴۰ + ۲۰۰) باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۵- ۹۲+ ۷۸ + ۴۵
 1. چرتکه را روی ۴۵ قرار دهید.
 2. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۲) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 9. ۳ مهره (دوست ۲) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱۵ را از حاصل آن کم کنید
 12. حاصل باید ۲۰۰ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۱- ۳۳+ ۲۴ + ۵۴
 1. چرتکه را روی ۵۴ قرار دهید.
 2. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 7. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱۱ را از حاصل آن کم کنید.
 10. حاصل باید ۱۰۰ باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

از مباحث ترم ۴

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی بزرگ ۳ و ۷

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ کوچک ۱ و ۴

در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی کوچک ۱ و ۴ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

چه زمانی از تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵- ۴+ = ۱- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۱ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۴ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵- ۱+ = ۴- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱ مهره اضافه می کنیم سپس ۵ مهره کم می کنیم (با این کار ۴ مهره کم شده است). برای یادگیری بیشتر حتما به لینک های زیر مراجعه کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  4-36
 1. چرتکه را روی ۳۶ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 4. حاصل باید ۳۲ (۳۲ =  2 + 30) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۵۱+۴۴-۷۵
 1. چرتکه را روی ۷۵ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 4. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۵۱ را به آن اضافه کنید
 7. حاصل باید ۸۲ (۸۲ = ۲+۳۰+ ۵۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن۴۲- ۳۰- ۹۳
 1. چرتکه را روی ۹۳ قرار دهید.
 2. ۳۰ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. ۲ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۱ (۲۱ =  1 + 20) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۱۰+۱۱+ ۲۴- ۲۸
 1. چرتکه را روی ۲۸ قرار دهید.
 2. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. ۱۰ را به آن اضافه کنید.
 9. حاصل باید ۲۵ (۲۵ = ۵+ ۲۰) باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن۵۳+ ۴۵- ۲۵+ ۶۱
 1. چرتکه را روی ۶۱ قرار دهید.
 2. ۲۵ را به آن اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۵ مهره از ستون یکان کم کنید.
 6. ۵۳ را به آن اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۹۴ (۸۷ =۴+ ۴۰+ ۵۰) باشد.
نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴

از مباحث ترم ۳

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی کوچک ۱ و ۴

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۳)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۲۸ دقیقه

حجم فایل: ۲۱۵ مگابایت

ترم: ۳

مباحث: ( تفریق دوستی کوچک ۱و۴ ، تفریق دوستی کوچک ۲و۳ ، تفریق ترکیبی دوستان کوچک )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۴۰ هزار تومان

 • آموزش چرتکه رایگان با ۱۰ ویدئو
  به سایت آموزشگاه چرتکه روبوفا تخصصی ترین سایت آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه خوش آمدیددر این بخش ۱۰ ویدئو رایگان آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای شما آماده شده است. برای مشاهده ویدئوها توسط استاد حسین زاده وارد آموزش تصویری چرتکه شوید. برای دانلود نمونه سوال ترم به ترم چرتکه وارد بسته نمونه سوالات شوید. […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۷ و ۱۲
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۷و ۱۲ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۷ و ۱۲ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه نمونه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دوره آموزش مربیگری محاسبات ذهنی با چرتکه
  آموزشگاه چرتکه روبوفا اقدام به برگزاری دوره های مربیگری محاسبات ذهنی با چرتکه با شرایط زیر کرده است: ۱- حداقل مدرک کارشناسی ۲- متعهد به موسسه ۳- علاقه مند به تدریس به ویژه به کودکان ۴- دارای سابقه تدریس حداقل ۲ سال در صورت گذراندن دوره مربیگری چرتکه، مدرک مربیگری برای شما صادر خواهد شد […]
محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از جمع دوستی­ کوچک ۱ و ۴

در این بخش ۵ مثال برای آموزش جمع اعداد با کمک دوستی کوچک ۱ و ۴ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است.

چه زمانی از دوستی کوچک ۱ و ۴ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۱ مهره اضافه کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۵+ ۴- = ۱+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۱ مهره اضافه شده است) و زمانی که بخواهیم ۴ مهره اضافه کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۵+ ۱- = ۴+ استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۱ مهره کم می کنیم سپس ۵ مهره اضافه می کنیم (با این کار ۴ مهره اضافه شده است). برای یادگیری بیشتر حتما به لینک های زیر مراجعه کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
مثال۱: نحوه محاسبه کردن  41+28
 1. چرتکه را روی ۲۸ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۶۹ (۶۹ = ۴+ ۵+۱۰+ ۵۰) باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۱۴+۲۳-۸۴
 1. چرتکه را روی ۸۴ قرار دهید.
 2. ۲۳ را از آن کم کنید.·۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. حاصل باید ۷۵ (۷۵ = ۵+۲۰+ ۵۰) باشد.
مثال۳: نحوه محاسبه کردن۴۸+ ۲۷- ۳۷
 1. چرتکه را روی ۳۷ قرار دهید.
 2. ۲۷ را از آن کم کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون دهگان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۸ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. حاصل باید ۵۸ (۵۸ = ۳+ ۵ + ۵۰) باشد.
مثال۴: نحوه محاسبه کردن ۶۵- ۵۱+ ۳۴
 1. چرتکه را روی ۳۴ قرار دهید.
 2. ۵ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۴ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۶۵ را از آن کم کنید.
 6. حاصل باید ۲۰ باشد.
مثال۵: نحوه محاسبه کردن۱۰+ ۲+ ۱۴+ ۶۱
 1. چرتکه را روی ۶۱ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۱ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان جدا کنید.
 4. ۵ را به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 6. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. حاصل باید ۸۷ (۸۷ = ۲+ ۵ + ۳۰ + ۵۰) باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

از مباحث ترم ۲

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: جمع دوستی کوچک ۱ و ۴

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: رایگان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۲)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۳۰ دقیقه

حجم فایل: ۲۲۶ مگابایت

ترم: ۲

مباحث: ( جمع دوستی کوچک ۱و۴ ، جمع دوستی کوچک ۲و۳ ، جمع ترکیبی دوستان کوچک )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۳۵ هزار تومان