نوشته‌ها

محاسبه اعداد روی چرتکه با استفاده از تفریق دوستی­ بزرگ ۴ و ۶

در ادامه ی آموزش های رایگان، در این بخش ۵ مثال برای آموزش تفریق اعداد با کمک دوستی بزرگ ۴ و ۶ آورده شده است. زمانی که برای محاسبه در ستونی از چرتکه مهره کم بیاوریم یعنی محاسبات فرمول دار است و از دوستی ها استفاده شده است. با توجه به این که مباحث چرتکه به یکدیگر وابسته هستند، ابتدا مراحل یادگیری چرتکه را مشاهده کنید.

فرمول هامثال های ویدئویی
فرمول های دوستی های کوچک جمع با کمک دوستی های بزرگ   
فرمول های دوستی های بزرگتفریق با کمک دوستی های بزرگ   
چه زمانی از دوستی کوچک ۴ و ۶ استفاده می شود؟

زمانی که در ستونی از چرتکه بخواهیم ۴ مهره کم کنیم ولی مهره ای وجود نداشته باشد از فرمول ۱۰- ۶+ = ۴- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۶ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۴ مهره کم شده است) و زمانی که بخواهیم ۶ مهره کم کنیم ولی در آن ستون مهره ای وجود نداشته باشد این بار از فرمول ۱۰- ۴+ = ۶- استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا ۴ مهره اضافه می کنیم سپس ۱۰ مهره از ستون سمت چپ کم می کنیم (با این کار ۶ مهره کم شده است).

مثال۱: نحوه محاسبه کردن ۹۳+ ۱۶ – ۲۰
 1. چرتکه را روی ۲۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 4. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 5. ۹ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۲ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 7. ۵ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 8. حاصل باید ۹۷ باشد.
مثال۲: نحوه محاسبه کردن ۳۶- ۳۷ + ۷۸
 1. چرتکه را روی ۷۸ تنظیم کنید.
 2. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون دهگان کم کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۳ مهره (دوست ۷) را از ستون یکان کم کنید.
 5. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۷ مهره (دوست ۳) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. حاصل باید ۷۹ باشد.
مثال ۳: نحوه محاسبه کردن ۴۶- ۲۱+ ۹۹ + ۱۰
 1. چرتکه را روی ۱۰ قرار دهید.
 2. ۱ مهره (دوست ۹) را از ستون دهگان جدا کنید.
 3. ۱ مهره به ستون صدگان اضافه کنید.
 4. ۹ مهره به ستون یکان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 6. ۹ مهره (دوست ۱) را از ستون یکان جدا کنید.
 7. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 8. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۱ مهره از ستون صدگان کم کنید.
 10. ۴ مهره (دوست ۶) را به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 12. حاصل باید ۸۴ باشد.
مثال ۴: نحوه محاسبه کردن ۱۴+ ۲۴- ۱۸ + ۶۲
 1. چرتکه را روی ۶۲ قرار دهید.
 2. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۲ مهره (دوست ۸) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۶ مهره (دوست ۴) را از ستون یکان کم کنید.
 10. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 11. حاصل باید ۷۰ باشد.
مثال ۵: نحوه محاسبه کردن ۱۴- ۲۴- ۷۳ + ۷
 1. چرتکه را روی ۷ قرار دهید.
 2. ۷ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 3. ۷ مهره (دوست ۳) را از ستون یکان کم کنید.
 4. ۱ مهره به ستون دهگان اضافه کنید.
 5. ۲ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 6. ۶ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 7. ۱ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 8. ۴ مهره (دوست ۱) را به ستون دهگان اضافه کنید.
 9. ۵ مهره از ستون دهگان کم کنید.
 10. ۱ مهره (دوست ۴) را به ستون یکان اضافه کنید.
 11. ۵ مهره از ستون یکاان کم کنید.
 12. حاصل باید ۴۲ باشد.

نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی بزرگ ۴ و۶

از مباحث ترم ۵

نوع فایل: pdf

سایز برگه: A4

مبحث: تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶

تعداد سوالات: ۵۰

 اعداد: انگلیسی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم ۵)

فرمت فایل ها: ویدئو (mp4)

مدت زمان: ۵۳ دقیقه

حجم فایل: ۴۱۶ مگابایت

ترم: ۵

مباحث: ( تفریق دوستی بزرگ ۱ و ۹ ، تفریق دوستی بزرگ ۲ و ۸ ، تفریق دوستی بزرگ ۳ و ۷ ، تفریق دوستی بزرگ ۴ و ۶ ، تفریق دوستی بزرگ ۵ و ۵ )

سن: محدودیت سنی ندارد

قیمت : ۵۰ هزار تومان

سایر آموزش های رایگان

دوره آموزش چرتکه چیست؟ چند ترم است؟ سرفصل مطالب آن چیست؟

شرکت روبوفا مطالب آموزش چرتکه را در ۱۲ ترم جمع بندی کرده است که دانش پژوه با گذراندن این دوره علاوه بر دریافت گواهینامه و مدرک معتبر قادر خواهد بود جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، محاسبات کسری و محاسبات اعشاری را روی چرتکه نمایش دهد و به صورت ذهنی نیز محاسبه کند. با توجه به اینکه این دوره برای دانش پژوهان ۵ تا ۱۳ سال مهیا شده است دانش آموز پس از گذراندن این دوره به مهارتی دست پیدا کرده است که از سایر دانش آموزان و همکلاسی های خود توانمند تر است که این امر به او اعتماد به نفس خواهد داد.

ردیفترم سرفصلمدت زمان
۱پری روبوفاآشنایی با اعداد ۱ تا ۹ – مفهوم بزرگتر و کوچکتر
شناخت اعداد روی چرتکه
۱۰ جلسه
۲اینترو روبوفاآموزش جمع و تفریق یک رقمی و دوستی های
“۱ و ۴” و “۲ و ۳”
۱۰ جلسه
۳روبوفا بیسیکآموزش اعداد دو رقمی و جمع و تفریق دو رقمی۱۰ جلسه
۴روبوفا جهشآموزش جمع دوستی های بزرگ۱۰ جلسه
۵روبوفا کمپآموزش تفریق دوستی های بزرگ و محاسبات ترکیبی ۱۰ جلسه
۶روبوفا کمپ ۲آموزش محاسبات ذهنی بدون چرتکه تا سه رقم ترکیبی۱۰ جلسه
۷روبوفا پلاسآموزش جدوول ضرب و ضرب انگشتی۱۰ جلسه
۸روبوفا پلاس۲آموزش ضرب دو رقم در یک رقم – سه رقم در یک رقم
چهار رقم در یک رقم
۱۰ جلسه
۹روبوفا زیگماآموزش ضرب تا چهار رقم در چهار رقم۱۰ جلسه
۱۰روبوفا چلنجآموزش تقسیم کامل۱۵ جلسه
۱۱روبوفا نیتروآموزش محاسبات اعشاری۱۰ جلسه
۱۲روبوفا فاینالآموزش محاسبات کسری۱۰ جلسه
ثبت نام دوره های چرتکه

برای ثبت نام این دوره به صورت حضوری در مشهد کافی است روی ثبت نام دوره چرتکه کلیک کنید و به آسانی ثبت نام کنید. بعد از تکمیل فرم همکاران ما شما را به نزدیکترین آموزشگاه محل زندگی شما معرفی خواهد کرد. لازم به ذکر برای ثبت نام در مرحله اول نیاز به پرداخت هزینه نیست. و برای ثبت نام کلاس خصوصی چرتکه روی ثبت نام کلاس خصوصی کلیک کنید تا بهترین مربیان روبوفا در خدمت شما باشند.

برای مشاوره می توانید به شماره تلفن ۰۹۱۵۷۶۳۴۸۸۳ تماس بگیرید و اطلاعات خود را کامل کنید. یا به صورت حضوری به دفتر مرکزی آموزشگاه روبوفا در مشهد – قاسم آباد – تقاطع فلاحی و حسابی – حسابی شمالی ۲۸ مراجعه کنید.

 • آموزش ترم به ترم چرتکه روبوفا
  آموزش ترم به ترم چرتکه روبوفا با ویدئو برای خدمت هر چه بیشتر به شما مربیان، اولیا و دانش آموزان، آموزشگاه چرتکه روبوفا تصمیم به تهیه ویدئو آموزش چرتکه به صورت ترم به ترم، با هزینه مناسب گرفته است. این آموزش ها به محض آماده شدن در سایت قرار خواهد گرفت و همچنین در پیج […]
 • خدمات موسسه آموزش چرتکه روبوفا
  نمایندگی رسمی آموزش چرتکه روبوفا در مشهد با برگزاری دوره های آموزش چرتکه برای کودکان ۵ تا ۱۳ در محیط موسسه، مدارس و مهد کودک ها در حال خدمت رسانی است.
 • سرفصل دوره های چرتکه روبوفا
  دانش پژوه با گذراندن این دوره علاوه بر دریافت گواهینامه و مدرک معتبر قادر خواهد بود جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، محاسبات کسری و محاسبات اعشاری را روی چرتکه نمایش دهد و به صورت ذهنی نیز محاسبه کند.
 • آموزش چرتکه در مشهد
  سایت موسسه چرتکه روبوفا تنها سایت ارائه دهنده خدمات رایگان آموزش چرتکه در ایران است. کافی است به بخش مقالات > آموزش مراجعه کنید.
 • نمایندگی آموزش تخصصی چرتکه روبوفا در مشهد با خدمات متفاوت
  یکی از شرایط دوره های آموزش چرتکه شرایط سنی است که برای دانش پژوهان ۵ تا ۱۳ سال در نظر گرفته شده است. برای ثبت نام می توانید روی ثبت نام دوره آموزش چرتکه کلیک کنید یا به صورت حضوری به آدرس موسسه مراجعه کنید و یا از طریق شماره تلفن های موسسه ثبت نام تلفنی انجام دهید.
 • آموزش چرتکه رایگان با ۱۰ ویدئو
  به سایت آموزشگاه چرتکه روبوفا تخصصی ترین سایت آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه خوش آمدیددر این بخش ۱۰ ویدئو رایگان آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه برای شما آماده شده است. برای مشاهده ویدئوها توسط استاد حسین زاده وارد آموزش تصویری چرتکه شوید. برای دانلود نمونه سوال ترم به ترم چرتکه وارد بسته نمونه سوالات شوید. […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۶ و ۱۱ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۷ و ۱۲
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۷و ۱۲ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۷ و ۱۲ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه نمونه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۸ و ۱۳ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴ از مباحث ترم ۶ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی ترکیبی ۹ و ۱۴ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]
 • دوره آموزش مربیگری محاسبات ذهنی با چرتکه
  آموزشگاه چرتکه روبوفا اقدام به برگزاری دوره های مربیگری محاسبات ذهنی با چرتکه با شرایط زیر کرده است: ۱- حداقل مدرک کارشناسی ۲- متعهد به موسسه ۳- علاقه مند به تدریس به ویژه به کودکان ۴- دارای سابقه تدریس حداقل ۲ سال در صورت گذراندن دوره مربیگری چرتکه، مدرک مربیگری برای شما صادر خواهد شد […]
 • آموزش تصویری محاسبات ذهنی با چرتکه (ترم به ترم)
  به سایت آموزش تخصصی چرتکه روبوفا خوش آمدید. آموزشگاه چرتکه روبوفا تنها سایت آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه است که با خدمات رایگان و غیررایگان به شما عزیزان خدمت می کند. از بخش منو سایت تمامی محصولات و خدمات قابل مشاهده است. در این بخش قصد معرفی دوره آموزشی محاسبات ذهنی با چرتکه را برای […]
 • دانلود نمونه سوال | کاربرگ | تمرین | مثال چرتکه تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳
  نمونه سوال چرتکه مبحث تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳ از مباحث ترم ۳ نوع فایل: pdf سایز برگه: A4 مبحث: تفریق دوستی کوچک ۲ و ۳ تعداد سوالات: ۵۰  اعداد: انگلیسی قیمت: ۳۰۰۰ تومان ضمن عرض سلام خدمت شما کاربران عزیز سایت چرتکه روبوفا و دوستان همیشه همراه ، امروز در خدمت شما هستم با ارائه […]